Malulen emeklilik şartları Nelerdir?

tarafından
1188
Malulen emeklilik şartları Nelerdir?

Malülen emeklilik SGK tarafından belli şartları tamamlamış, çalışma açısından sağlık sorunları olan kişilere verilen emeklilik hakkıdır. Geçici veya kalıcı olarak bağlanan bu maaş çalışmaya engel fiziki sorunları olan çalışanlara yaramaktadır. Peki Malulen emeklilik şartları nelerdir merak edenler için araştırdık.

malulen emeklilik şartları

Devletimiz geçici olarak veya kalıcı olarak malul aylığı vermek için bir takım şartları çalışanlardan tamamlamasını istemiştir. Bu şartlar şöyledir.

Malul sayılmak için

Çalışanın veya iş yerinin talebi üzerine; SGK Tarafından yetkilendirilen hastanelerden iş kazası, meslek hastalığı veya fiziki olarak iş göremezlik adına %60 ve üzeri özürlüdür raporu alınmalı. Mesleki kazanma gücü %60 altında olan kişiler malül aylığı alamazlar. Ayrıca kanser hastaları gibi her an bakıma muhtaç kişiler, malul aylığını geçici olarak da alma durumu mevcuttur. Geçici malul aylığı isimli yazımızı okumanızı öneririz.

%60 iş görmezlik raporu ile emekli olmak isteyenler aşağıdaki hastanelerden rapor almak durumunda. özel hastane ve vakıf hastanelerinin vermiş oldukları raporlar herhangi bir malul aylığı almak için yeterli olmayacaktır.

– Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine,
– Özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine,
– TSK’a bağlı asker hastanelerine,
yapılır, yukarıda belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda, Sağlık Bakanlığı “Yataklı Tedavi Kuruluşları İşletme Yönetmeliği”ne göre belirlenen tam teşekküllü hastanelere gönderilir.

malulen emeklilik prim günü

5510 Sayılı kanun gereği malulen emekli olabilmek için sosyal güvenlik kurumu tarafından yetki verilen bir hastane de %60 iş göremez raporu aldıktan sonra. Çalışan kişi veya iş yeri tarafından 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılır. malulen emeklilik prim günü yeterli olmayanlar malulen emekli olamazlar.

malulen emekli nasıl olunur

Malulen emeklilik, kişinin yaşına bakılmaksızın çalışma iş gücünün %60 oranında kaybedilmesi ve çalışamaz duruma gelmesi sonucu SSK ve Bağ-Kur sigortası olanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için yasal kanunlar hududunda erkenden emekli olmalarına imkan veren bir durumdur.

Malulen emekli olabilmek için en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmak gerekir. 10 Yıl sigortalılık süresi olanlar yaşlarına bakılmaksızın malulen emekli olabilirler. Fakat kanser hastaları gibi bakıma muhtaç kişilerde bu 10 yıllık süre istisnai durum olabilir. Geçmiş yazımız olan geçici malul aylığı isimli yazımızda tüm detaylar mevcuttur. malulen emeklilik şartlarını tamamlayan kişiler ayrıca Sosyal güvenlik kurumuna GSS veya herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekir. bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine malulen emeklilik dilekçesi ile yazılı olarak başvurması gerekir.

Ayrıca; malulen emeklilik maaşı alabilmek için hastalık ve engel durumuna ait teşhis en az 1 yıl önce yapılmış olması gerekir. Yani SGK’dan maaş alabilmek için hasta ve engellilerin bir süre ile uğraşması gerekiyor. Aslında öz eleştiri yaparak malulen emekli nasıl olunur dan daha çok malulen emekli maaşı ile nasıl geçinilir onuda hesaplamak gerekir. Malulen emekli maaşı şöyle hesaplanır.

Malullük Aylığı Nasıl Hesaplanır?

  • 4(a) sigortalıları açısından % 40’dır. (7200 günden az prim ödeme gün sayısı olanlar için) 7200 günden fazla her tam yıl için bu oran % 2 puan artırılır.
  •  4 (b) ve (c) sigortalıları açısından % 50’dir. (9000 günden az prim ödeme gün sayısı olanlar için) 9000 günden fazla her tam yıl için bu oran % 2 oranında artırılır.
  • Aylık bağlama oranının hesabında, 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır, ancak aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez.
emekli sandığı malülen emeklilik hesaplama

Malulen emeklilik ile alakalı akılınıza takılan tüm soruları konu altından yorum olarak sorabilirsiniz.

Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

– Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,

 Hastanın iyileşmesi; Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması hallerinde kesilir.