A’dan Z’ye limited şirket kurmak için gerekenler

tarafından
1579
A’dan Z’ye limited şirket kurmak için gerekenler

LTD. ŞTİ yani Limited şirket kurmak isteyen kişiler, şirket kurmaya karar verdikten sonra şirket müdür ve ortak sayısına göre belli maliyetlere katlanmaktadır. Kuruluş masrafları şirket sermayesi, ortak sayısı, şirket kira gideri gibi durumlara göre değişmektedir. Fakat bazı giderler ortaktır ve hiç iş yapılmasa dahi her ay verilecek sabit giderler mevcuttur.

Limited şirket Hakkında

Limited şirketler sermayeleri açısından sadece koymuş oldukları sermaye kadar sorumlu olan tüzel kişiliktir. kuruluş maliyeti şahıs şirketlerine göre fazla olmasına rağmen bir çok hukuki üstünlükleri vardır.  Kısaca Limited şirket tanımı: iki yada daha fazla gerçek yada tüzel kişinin ortaklıkları ile, sermayesi belli ve paylara bölünmüş olan, kar amacı güden, en önemlisi ortaklıkların sorumlulukları koymuş oldukları sermaye kadar olan tüzel kişiliklerdir.

Şahıs şirketlerinden farklı olarak ortakların sorumluluğu koymuş olduğu sermaye kadar olmasıdır. şahıs şirketlerinde şirket sahibi tüm mal varlığı ile sorumludur.

Limited şirket de müdürler: şirketin yönetimi ve Temsil görevini işleten ortaktır. Genel kurul tarafından görevlendirilir. Şirket tek ortaklı olarak kuruldu ise tek ortak müdür olması TTK 6102 Sayılı kanun gereği zorunludur. LTD. ŞTİ Müdürleri amme alacaklarına karşı sorumluluğu müteselsilen ve şahsi mal varlıkları iledir. limited şirket müdürleri, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerden birinin görevden alınması, şirket bağımsız denetime tabi ise denetçi atanması, kâr payı dağıtımına gidilmesi, ücretlerinin belirlenmesi, pay devirlerinin onaylanması, bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması, şirketin feshi yönünde karar alamaz ve uygulayamazlar.

Limited şirket özellikleri

 • LTD. ŞTİ Sermayeleri minimum 10.000TL’dir
 • Limited şirket kurmak şahıs şirketine göre zor, anonim şirket kurmaya göre kolaydır.
 • LTD. Şirketlerde bir ticaret unvanı kullanabilir ve bu unvan yapmış olduğu iş ile alakalı olmak zorundadır.
 • LDT Şirketler Kurumlar vergisi mükellefidir. Vergi yükümlüğü şirketin kendi tüzel kişiliği sorumluluğundadır.
 • Şirket ortakları rekabet yasağına tabi değildir. Şirket yöneticileri rekabet yasağına tabidir.
 • Bankacılık ve Sigortacılık haricinde kanunların izin verdiği her türlü işte ticaret yapabilirler.
 • ortakların sorumlulukları koymuş oldukları sermaye kadardır. ( en önemlisi)
 • LTD Şirketler hisse senedi veya tahvil çıkaramazlar (A.Ş. çıkarabilir)
 • Limited şirketlerde demokrasi vardır. ortakların oy çokluğuna göre kararlar alınır.
 • ortak sayısı 20’den fazla olan LTD ŞTİ. ler en az bir denetçi bulundurmak zorundadır.
 • Yevmiye defteri, Defteri kebir (Büyük defter), Envanter ve bilanço defteri,Pay defteri Tutmak zorundadırlar.

Limited şirket kurma maliyeti

Limited şirket kurma maliyeti yazımızın başında da değimiz gibi şirket ortak sayısı, çalıştırılan müdür sayısı  gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre biz mümkün olan en az maliyeti yazmaya çalışalım ki LTD ŞTİ Kurmak isteyenler kendilerini en az ne bekliyor görsünler. Şirket sermayesi minimum tutar olan 10 bin sermayeye göre limited şirket kurma maliyetini çıkarmaya çalışacağız. 2018 yılı itibari ile LTD ŞTİ Şirket kurma maliyeti azaldı.

Bugünden itibaren şirket kurmak için tek adrese gitmek yetiyor ve maliyet 2 bin liradan 300 liraya düştü. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajı da kaldırıldı, Maliye Bakanlığı sadece risk bazlı yoklamaya gidecek.

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının şirket kuruluşu tebliğinde yapılan değişikliğe göre; gerçek ve tüzel kişilerin şirket kurulum aşamasında, ticaret sicili müdürlüklerinde imza atabilmesine hak tanındı.

Rekabet Kurumunun payı eskisi gibi aynı müdürlüklerden alınırken, SGK kaydı otomatik olarak gerçekleştirilecek. Limited şirketlerde %25 olan blokaj kaldırılacak ve Maliye Bakanlığı sadece risk bazlı yoklamalar yapacak. Kuruluş aşamasında 2-3 günü bulan işlemler ise sadece 20 dakika içerisinde tamamlanabilecek.

Yeni düzenlemeye göre Sermaye Limited şirketlerde minimum 10.000,00 TL, Anonim şirketlerde 50.000,00 TL oldu. Bu sermayenin ¼’ünü şirketi kurmadan önce bankaya bloke ZORUNLULUĞU KALKTI dilerseniz eskisi gibi 1/4 bloke ettirebilirsiniz. Geri kalan ¾’ünü ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içersin de ödeyebilirsiniz.Yada baştan hiç ödeme yapmadan tamamını 24 ay içinde ödeyeceğiniz taahhüt ederek devam edilebilir.

Şirket ana sözleşmesi Mali Müşavir tarafından hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne yetkili memura gidilerek kayıt numarası iletilir ve 3 adet ana sözleşme Memur huzurunda ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılır, teslim alınır. Burada ayrıca  şirketi temsile yetkili kişi  tescil talepnamesi (imza beyanı) hazırlatır. Ayrıca Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noterden onaylı kimlik sureti de dinletilmemelidir.

Bundan sonra şirket kurmak için noter, banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gitmeye gerek yok. Sadece ticaret sicili müdürlüklerine gitmek yeterli. Böylece 7 prosedür bire iniyor ve hiçbir aracıya ihtiyaç kalmıyor.

SGK kaydı otomatik gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu payı yine aynı müdürlüklerde alınacak.

şimdi sıra geldi şirket kurma aşamaları izlenecek yollar

Limited şirket kurma aşamaları

İşlemlere başlamadan önce mükellefin istediği faaliyetler  doğrultusunda bir  Ana sözleşme hazırlamanız  gerekmektedir.

1-)MERSİS BAŞVURU AŞAMASI

İlk olarak şirket yetkili bilgileriyle Mersis İnternet sitesi üzerinden kayıt  işlemlerini yapacaksınız. Bu bölümde ihtiyacınız olan bilgiler  Şirket yetkilisi kimlik bilgileri , Mail adresi (her mail için bir üyelik alındığından kendi mailinizi yazmamanızı tavsiye ederiz) , Telefon numarası ‘ dır.

NOT: Mersis girişi için E- imza zorunlu olmamakla beraber isterseniz kullanabilirsiniz.

2-)MERSİS’E ANA SÖZLEŞMEYİ YÜKLEME AŞAMASI  

Mersis’e giriş yaptıktan sonra sırasıyla Kuruluş Başvuru  daha sonra Limited Şirket Sekmesini seçerek kuruluş işlemine başlayabilirsiniz. Ana sözleşmede hazırladığınız bilgileri bu sekmede tek tek yerlerine yazarak Mersis Başvurumuzu tamamlamış olacaksınız. Başvurunuzu  tamamladığınızda size mersis talep numarası verecektir bunu bir yere not alınız randevu esnasında ve dilekçenizde size lazım olacaktır.

Not: Şirket  Unvan bilgileri Rezerve edildikten sonra  sayfanın yukarısında Vergi numarası kısmından  Potansiyel vergi numaranızı alınız. Vergi numarası Kuruluştan sonra değişmeyecektir ve sicile teslim edeceğiniz formlarda  ihtiyacınız olacaktır.

3-)TİCARET ODASI RANDEVU AŞAMASI

Ticaret odanızın sitesinden  Kuruluş Randevusu almanız gerekmektedir.  Randevu  ekranında ihtiyacınız olan bilgiler   şunlardır ;

Yetkili T.C Kimlik numarası , Mersis Talep Numarası , Şirket Unvanı , Adres ve  İletişim için telefon numarası ‘dır.

Bilgileri girdikten sonra yazmış olduğunuz telefona doğrulama kodu gelecektir bu kodu girdikten sonra Randevu işleminiz tamamlanacaktır. Randevu işleminizde sistem size bir randevu numarası verecek bu numarayı bir yere kaydediniz dilekçede yazmanız gerekecektir. Randevu tarihi ve saatini Ticaret odası sizi arayarak bildirebilir odadan odaya da değişebilir. En sağlıklısı aldığınız randevu numarasıyla  Ticaret Odası sitesinden Kayıt Randevu Sorgulama sekmesinden sorgulamaktır. Başvuru evraklarınızın Unvanınızın Red olması durumunda da Randevu Sorgulama yoluyla öğreneceksiniz.

4-)TİCARET ODASI ÖN KAYIT EVRAKLARININ HAZIRLANMASI

Not: Bu evraklar Ticaret Odası Sitesinde Tescilde İstenen evraklar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Gerekli Form Belgeler Aşağıdaki gibidir

a-) Yeni Sistemde Ticari Defterlerinizi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylamaktadır.  Her Ticaret Odasının Defterler için belirlediği yaprak sayısı farklılık gösterebilir. Bunu gitmeden odanızdan öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Örneğin ;

100 Yevmiye Defteri

50 Defter-i Kebir

25 Envanter Defteri

Limited Şirketler için  Diğer Defterler ;

-Genel Kurul Müzakere Defteri

– Ortaklar Pay Defteri

– Müdürler Kurulu Karar Defteri

NOT: Odaya gitmeden önce defterlerinizin sayfalarını numaralandırınız.

b-) Ticaret Odası sitesinden bulunan Kuruluş Dilekçesi bu dilekçeye Mersis Talep Numarınızı ve Randevu numaranızı da yazınız.

c-) Oda Kayıt Beyannamesi

d-) Şirket Kuruluş Bildirim Formu ( Son uygulamada bazı odalar bu formu istememektedir)

Not: Limited Şirketler için Sermayenin 1/4 ünü kuruluştan önce bloke edilmesi gerekmemektedir. Ancak  Ana sözleşmede taahhüt ettiyseniz dekontun aslını ve fotokopisini yanınızda götürünüz.

5-) EVRAKLARIN ÖN KAYIT İÇİN TESCİLE TESLİMİ

Hazırladığınız Evrakları tescile teslim ettikten sonra Ana sözleşmede belirlediğiniz Sermayenin (On binde Dördünü) Rekabet Kurumu harcınız yeni sistemde Oda veznesine ödemeniz gerekmektedir.

Sicilde Ön kayıt başvurunuzu tamamladıktan sonra ön kaydınızın kabulünü Randevu Sorgulama kısmından kontrol edebilirsiniz şayet kabul edildiyse size verilen Randevunun tarih ve saatini bu ekranda görebilirsiniz.

6-)RANDEVU TARİHİNDE YAPILACAKLAR

Şirket Yetkilisi Randevu Tarih ve Saatinde  Ticaret Odasına giderek Ana sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Yetkili için gerekli olan sadece Kimliğini yanında bulundurmasıdır.

7-)MERSİS’TEN BAŞVURUNUN ONAY TAKİBİ

Ana sözleşmede imzalandıktan sonra şirket kuruluşunun takibi Mersis Sitemine girerek yapılmaktadır.  Mersis Sistemine girdiğinizde Devam Eden Başvurularım sekmesini tıkladığınızda TSM onayında diyorsa henüz tescilini tamamlanmamıştır. Ret yazıyorsa Mersis üzerinde Red Sebebini tıkladığınızda Eksiğiniz yada Hatanız olan bilgileri göreceksiniz bunları tamamlamanız gerekmektedir.

Not: Düzeltmeniz gereken Şirket Unvanınız ise mutlaka Potansiyel Vergi numaranızda değişecektir sistemden tekrar  Potansiyel Vergi numarası alınız.

Not: Red aldığınız her işlem sonucu Randevuyu tekrar almak zorundasınız.

Mersis üzerinden Devam Eden Başvurularım sekmesini tıkladığınızda  Devam eden başvurunuz bulunmamaktadır yazısıyla karşılaşıyorsanız  Şirketiniz tescillenmiştir .

8-)ŞİRKETİN TESCİL VE İLANI

Sicil işleminin sonuncusu olarak tescillenen şirketin Tescil yazısını alarak Ticaret Sicil Gazetesine İlanını yaptırınız.

9-) NOTER İŞLEMLERİ

Ticaret Odasından aldığınız Tescil Evrakı ile Notere gitmeniz yeterlidir. Noterden Şirket Unvanı altında Vekaletname ve İmza Sirkülerini  alabilirsiniz.

10-) VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

Ticaret Sicil Müdürlüğü, kuruluşu vergi dairesine bildirmektedir. Kısa süre içinde sizin başvurmanıza gerek kalmadan yoklamaya gelecekler  ve vergi  levhasını sistem onaylayabilecek siniz.

Tescil evrakı , Kira Kontratı ve Muhasebe Sözleşmesini vergi dairesine E tebligat için başvuruya gidildiği zaman Sicil Servisine Teslim ediniz.

Şirket Vergi dairesi şifresini İnteraktif vergi dairesinden alabileceği gibi  Vergi dairesinden Şifre Talep formu ile birliktede alabilirsiniz.

Not: E-Tebligat işlemleri için sistem online başvuruyu kabul etmemektedir. Kuruluş tarihinden itibaren 15 gün süreniz bulunmaktadır.

Not: Damga Vergisi beyannamesini 15 gün içinde Tahakkuk ettiriniz.

11-)SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 100. maddesinde yapılan değişiklik ile sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden iş yerinin, SGK tescili de otomatik olarak yapılacaktır.

LTD ŞTİ kurulduktan sonraki giderler

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay Müdürler için 4B SGK primi
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Kurumlar Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir yasal defter kapanış tasdiki
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti