Bilirkişi olun maaşınızdan fazla ek gelir elde edin

tarafından
1679
Bilirkişi olun maaşınızdan fazla ek gelir elde edin

Türkiye’de ki Mahkemelerin yoğunluğunu bilmeyen yoktur. Her gün binlerce dava görülmekte ve hali hazırda ceza,hukuk,aile mahkemelerinde milyonlarca açık dava devam etmektedir. Hal böyle olunca bu davalarda hakimlerin yeterli bilgiye sahip meslek erbabı olan kişilerin görüşlerine ihtiyaç duyulur. Bu kişiler davaların kaderini etkileyen konularda bilirkişi adı verilen hizmeti vermektedir. Peki bilirkişi nasıl olunur, Bilirkişi geliri ne kadardır?

Her Gün Yüzlerce Dava Bilirkişilere Teslim

Bilirkişiler mahkemelerde uzmanlık alanları ile alakalı mahkeme kararına yardımcı olabilmek için uzman görüşü sunarlar. Bazı davalarda bilirkişilerin verdiği kararlar eşliğinde kesin sonuç alındığından bilirkişiler, adil ve doğru bilgiyi en hızlı şekilde vermekle yükümlü olan kişilerdir. Mahkemelerde bilirkişi olmak sanıldığı kadar zor değildir. Bilirkişi ek iş olarak da hizmet verebilir. Hatta bilirkişiler öyle iş gelecektir ki kazandıkları ücret de fazla olabileceğinden, çalıştıkları işi bırakıp tamamen mahkemelerin bu yöndeki taleplerine hizmet ederek rahatlıkla hayatlarını idame edebilirler.

Ülkemizde her gün yüzlerce yeni dava açıla dursun, hukuk sisteminin üzerinde gerek bürokrasi gerek se iş yoğunluğu nedeni ile çok fazla açık dava devam etmektedir. Bu davaların bir çoğuna bilirkişi diye tabir edilen mesleklerinde uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Emlak komisyoncusundan tutan da Hasar eksperine hatta tiyatro oyuncularına bile bilirkişilik görevi verilebilir.

Bilir kişi olmak zor mu

bilirkişi nasıl olunur,bilirkişi,Mahkemelerde bilirkişi olmak,bilirkişi geliri,bilirkişi başvuru şartları

Bilirkişi nasıl olunur?

Meslek gurubunda olan kişilerin, Belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bilirkişi olmanın şartları aşağıda yazılı resmi açıklamaya göre verilmiştir. Ayrıca Şunu da baştan söylemek isteriz. Bilirkişi hizmetini ek iş olarak da yapabilirsiniz. Mevcut işinizi bırakmanıza gerek yoktur. Emekli olan kişiler de bilir kişi hizmetini verebilirler.

1-T.C. vatandaşı olmak ve başvuru tarihinde yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak, (31/10/1990 ve öncesi doğumlular) (5271 sayılı CMK’ya göre düzenlenecek olan ceza bilirkişi listesi için geçerli)
2-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK’ya göre düzenlenecek olan hukuk bilirkişi listesi için geçerli)
3-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak, (Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, bilirkişilik yapacağı alana ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmektedir.)
4-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
5-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
6-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
7-Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
8-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
9-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
10-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak

Bilirkişinin geliri ne kadardır?

Gelelim Kuru fasulyenin faydalarına, bu kadar şartı yerine getirdik Ne kadar gelir elde edeceğiz diye sorarsanız. Bilir kişiler mahkemelerin belirlediği ücretleri alırlar. Dosya başına 300TL Civarı ücret alabilirler. Mahkeme yoğunlukları da göze alındığında bir bilir kişi yıllık 150 davaya baktığı düşündüğünüzde 150*300= 45 bin gibi yıllık ek gelir elde edebilirsiniz ki bu bakılacak olan 150 davayı en az iş gelecek bilir kişilere söylüyoruz. Aylık 4 bin liranın üzerinde bilirkişi olarak ek gelir elde edebilirsiniz.

Emekli olanlar de bilir kişi olabileceği gibi, Mevcutta çalışanlar ek gelir olması için bilir kişi hizmeti verebilirler. Yukarıda yazılı bilirkişi başvuru şartları İSTANBUL ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 19474 muh. Bilirkişilik başvuru ilanından alınmıştır.