Güncel! ÇKS: Çiftçilik belgesi nasıl alınır?

tarafından
1227
Güncel! ÇKS: Çiftçilik belgesi nasıl alınır?

Çiftçilik belgesi ( ÇKS) devletten destek almak isteyen çiftçilerin kayıt olunarak alması gereken bir sistemdir. Çiftçiler Gıda ve Tarım Hayvancılık sistemine kayıt olarak devletin sunmuş olduğu bazı imkanlardan yararlanıyor. ÇKS‘de denilen sisteme kayıt olmadan devlet desteği alınamıyor.

Kayıt sistemi için ÇKS Son kayıt zamanı Genellikle 30 haziran’dır. Her yıl bu tarih yıla göre güncellenecekdir. Zaman zaman bu tarihler ileri atılsa da ÇKS Kaydı olmayan çiftçiler herhangi bir destek alamazlar. şimdi ÇKS’ye Kayıt Nasıl yapılır konumuzu inceleyelim.

ÇKS’ye Kayıt Nasıl yapılır?

Çiftçi kayıt sistemi için ilk kayıt birden farklı şekilde yapılabilir. Sırasıyla başvurular şu şekilde yapılır; Devlet başvuru yapan kişileri arazi edinme şekline göre ayırmıştır.

 • arazi sahiplerinin başvurusu
 • arazi kiralayanların başvurusu
 • arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanların başvurusu şeklindedir.

Her üç şekil içinde başvuru evrakları için değişiklik gösterebilir.

ÇKS’ye ilk kez kayıt yapılıyorsa öncelikle kimlik bilgilerinizi beyan edilecek evraklar doldurmalı.

 • Tapuların fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırması gerekiyor.
 • Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.
 • Tapudaki işlemler bittikten sonra; bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün ya da mahallenin muhtarına imzalatılması gerekir.
  önemli Not: Eğer farklı ilçelerde tarım araziniz var ise; başvurunuz ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu tarım ilçe müdürlüğüne arazi merkez ilçede ise tarım müdürlüğüne yapmalısınız.

Yeni çitçi kaydı için şu adrese tıklayınız

Çiftçi Kaydı için Gereken evraklar

Çiftçi kayıt sistemi için bir dolu evrak talebinde bulunuluyor. Çiftçiler tarım il müdürlüklerine müraacat etmeden önce koşulları tamamlıyor mu yada, gerekli evraklarda bir zorlu var mı gibi araştırmalar yapıyor. Onlara yardımcı olmak için Çiftçi kaydı için gerekli evraklar listesini veriyoruz.

Her Dosyada Olması Gereken Zorunlu Evraklar

 1. Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)
  1. A-Kişisel Bilgiler
  2. B-Arazi Bilgileri
  3. C-Tarım Parsel Bilgileri
 2. Çiftçi Belgesi
 3. Makbuz

Gerektiğinde Olması Zorunlu Evraklar

 1. Tüzel kişi başvurularında imza sirküleri ve yetki belgesi.
 2. Kira Sözleşmesi – Muvafakatname – ( arazilerde kiracı olanlar için)

Taahhütname – Fiili  Kullanım Taahhütnamesi

– Tahsis Belgesi.

 1. Keşif Raporu – Tespit Raporu.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ BAŞVURU EVRAKLARI

Destekleme Adı İstenilen Belgeler
Bitkisel Üretim Desteklemelerinden Faydalanmak İsteyen Çiftçiler İçin Zorunlu Evraklar * ÇKS Kaydı
* Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi (Ek-3)
* Destekleme Talep Formu (Ek-4)
Mazot ve Gübre Desteği
Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği *Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi alım satım belgesi olması durumunda borsa onayı aranmaz)
*Borsa tescil beyannamesi 15/5/2019 tarihine kadar
Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği *Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi alım satım belgesi olması durumunda borsa onayı aranmaz)
*Borsa tescil beyannamesi (15/4/2019 tarihine kadar)
*Kütlü pamuk için tohum sertifikası
Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği *Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi alım satım belgesi olması durumunda borsa onayı aranmaz)
*Borsa tescil beyannamesi (15/5/2019 tarihine kadar)
Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği *Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi alım satım belgesi olması durumunda borsa onayı aranmaz)
*Tasiriye faturası*Borsa tescil beyannamesi (11/10/2019 tarihine kadar)
Küçük Aile İşletmesi Desteği
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği * Yurt içi sertifikalı tohum kullanim desteği talep formu (EK-11)

*Tohumluk satış faturası

*Tohumluk sertifikası fotokopisi

*Gerekli durumda tohumluk analiz raporu

Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği * BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge

*YTK’lardan tür bazında satışın tamamlandığı ve veri girişinin bitirildiğine dair beyanı

*YTK Tarafından Beyan Edilen Alım/Satım Belgesi ve Sertifika Bilgileri (EK-12) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım/satım belgeleri suretleri ve tohum/fidan sertifikaları fotokopisi

*Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri (EK-13)

Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği * Taahütname-2 (EK-20)

* Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

talep formu (EK-22)

* Fidan satış faturası
* Gerekli durumlarda bitki muayene raporu

* Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide  üretici belgesi veya doku

kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi

sureti (kamu kuruluşları hariç)

*Fidan /Fide/Antep Fıstığı üretim materyali sertifika fotokopisi

Yem Bitkileri Desteği *Arazi beyan formu (EK-8)
Organik Tarım Desteklemesi
İyi Tarım Uygulamaları Desteği *İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası

*İyi Tarım Uygulamaları destekleme ödemesi sertifika eki (EK-6)

*Örtü altı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi

belgesi (EK-7)

Bombus Arısı Kullanım Desteği *Alım satım belgesi
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği *Talep Formu (EK-23)

Çiftçilik belgesi ( ÇKS) Kaydı nasıl yapıldığı hakkında içeriğin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yukarıda belirtilen evrakları nizami olarak ilgili birime verdikten sonra tek yapmanız gereken ziraat bankası hesabınıza teşvik bedelinin yatırılmasını beklemektir.