Servis ile Taşımacılık yapmak karlı bir iş mi?

tarafından
4417
Servis ile Taşımacılık yapmak karlı bir iş mi?

Servis işi son zamanlarda yapılan hatalar nedeni ile baskı altında olunan bir sektör olmasına rağmen, her zaman işini başarılı yapan kişilerin gelir elde edebileceği bir ekmek kapısı konumundadır. Bu yazımızda Servis taşımacılığı yapmayı düşünenler için detaylı araştırmalar yapmaya çalıştık.

Servis işi Maliyeti ve Kar marjı

Servis işinde en büyük gider doğal olarak araç alımı olarak gözlemlenmektedir. araç alacak peşin parası olan kişiler bu işe girerse kar marjı daha fazla olacaktır. Sermayesi az olan kişiler sermayesi ne kadar az ise o kadar az gelir elde edebilirler. servis şoförü eğer servisin sahibi ise arabayı üzmeyeceğinden ve daha iyi bakacağından kar marjı daha da artacaktır. Bugün iş yapacak servis araçları minimum 90 bin civarında başlar. 2. el araçlar ile de bu işe başlanabilir fakat araçlar yıpranmış olacağından kar marjı ona göre düşer.

Servis işi yapacaklara Tavsiyeler;

 • Sermayeniz yok ise servis işine girmeyin. Hiç sermayesi olmayan kişiler araçların tamamına kredi çekerek bu işe girişiyor ve bir kaç aksilik olduğu zaman ticari hayatları hüsran ile doğuyor. Aylık taksitleri ödeme konusunda zorluk çekmeyeceğiniz kadar kredi kullanmanızı öneriyoruz.
 • Eğer küçük bir esnaf iseniz örneğin, Emlak ofisi gibi çok fazla boş zamanınız var ise ek iş olarak Servis satın alıp bu işi yapabilirsiniz.
 • Servis aracını mümkün mertebe şoför ile değil kendiniz kullanın, şoför hem ekstra masraf hemde hiç kimse kendi malı gibi sizin aracınızı kullanmayacaktır.

Servis Taşımacılığı zorlukları

 • Taşımacılık ile alakalı evrakları toplamak son zamanlarda oldukça zor, Sadece evraklara bile binlerce lira para harcanabiliyor.
 • Çalışılan Tur şirketleri iflas etmeye çok yatkın, bir çok firma kurulup bir süre ödemeleri yapmayarak iflas ettikleri gözlemleniyor.
 • Hizmet verilen firmalar yine tur şirketleri gibi iflasa tabi ve bir kaç ay ödeme yapmayıp iflas edebiliyor.
 • Araçlar her an arıza verebilir, Buda aylık kazanacağınız kar marjını düşürebilir.
 • Trafik keza hangi şehirde olunur ise olunsun çekilesi zor bir iştir. İnsanı yorar.
 • Eğer şoför çalıştırılarak yapılan bir iş ise, şoförlerin nazını çekmek zordur. Disiplini ve her zaman dakik çalışan insanları bulmak zor.
 • Trafik kurallarına uyarak servis saatlerini ayarlamak çok zor, son zamanlarda bu konuda servis şoförleri ciddi cezalar almaktadır.
 • Servis ile taşımacılık yapmak isteyen kişiler KOSGEB gibi kurumlardan devlet desteği alamazlar, Büyük ölçüde kredi çekerler ve karın büyük bir kısmını bankalara faiz olarak kaptırırlar.

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

Gerçek Kişi İçin,

 1. İlgili oda faaliyet belgesi, (mevcut taşımacılar için, çalıştığı döneme ait faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi)

Tüzel Kişi İçin,

 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 2. Şirket merkezinin veya şubesinin İstanbul İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge,
 3. İlgili oda faaliyet belgesi, (mevcut taşımacılar için, çalıştığı döneme ait faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi)
 4. Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (internet üzerinden yapılan müracaatlarda onaylanacak olup ayrıca istenmeyecektir),

Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

Gerçek Kişi İçin,

 1. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,

Tüzel Kişi İçin,

 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 2. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

 1. 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olduğunu gösteren resmi kurum belgesi/onayı,
 2. Servis taşıtı minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık sürücü belgesi,Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
 3. Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,)
 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Servis Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
 5. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
 6. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı ve psikiyatri yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (son bir yılı aşmamış olmalı)

Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler; (Güzergâh Kullanım İzin Belgelerinin amacı dışında kullanımının tespiti halinde; UKOME kararları ile belirtilen hükümler doğrultusunda yaptırımlar uygulanarak izin belgesi iptal edilir ve ilgili taşımacıya 6 ay süre ile izin belgesi düzenlenmez ayrıca bu ibare izin belgelerinin üzerine eklenerek taşımacı bilgilendirilir).

 1. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi, (Klimalı) (Engelli erişimine uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
 2. Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış uygunluk belgesi,
 3. Araçtaki tüm koltukları kapsayan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
 4. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneğibulunan, öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşme/Sözleşme (Taşıt Kiralık ise) Şirket ile taşınan kurum (firma) arasında sözleşme/Sözleşmeler (Kamu ile yapılan sözleşme–taşıt kiralıksa yapılan sözleşme)
 5. Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi/kurum onayı,
 6. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı şoförlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri,
 7. Okul Servis Taşımacılığında Çalışacak 22 Yaşını Doldurmuş Rehber Personel İçin Gerekli Belgeler;
 • En az lise mezunu olduğunu gösterir belge,
 • Her yıl aile hekimliğinden alınmış servis rehber personeli olmaya uygun rapor,
 • Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı rehber personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

Not:

Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Tesliminde; Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi aslı ibraz edilecektir.

Vekil ile müracaat halinde, vekâletname aslı ibraz edilecektir.

 • Araçta reklâm ve/ya logo varsa Merter Ek Hizmet Binasındaki İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.