Kapat

BİGG – Genç Girişimcilere 200 Binlik Hibe desteği Yarın başlıyor

Anasayfa
Destek ve Hibe BİGG – Genç Girişimcilere 200 Binlik Hibe desteği Yarın başlıyor
bigg tubitak

Cumhurbaşkanı 100 günlük eylem planı içine koyduğu, Katma değeri yüksek ürünler üretmek ve dolayısı ile ihracat yapmaya yönelik olarak Genç girişimcilere 200 Bin Hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Projenin adına BİGG Kısaltması ile Bireysel Genç Girişim denilmiştir.

BİGG Sisteminin hibe sistemi her başvurana verilmeyecek. Hibe verilecek projeler katma değeri yüksek teknolojik ürünler tercih edilecek. Devletin bu konuda görevlendirdiği akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek ve olumlu olarak görülen projeler, Ticari ve ekonomik faaliyetlere daha hızlı girişilmesi için hibe desteği  sağlanacak.

Genç girişimcilerin alacağı bu hibe desteği %100 oranındadır. Yani kazanılan hibe desteği hiç bir zaman geri alınmayacak. BİGG’in birinci çağrısında 146 kişi bu hibe bedelini almaya hak kazandı. ilk çağrıda toplam 3 bin 323 kişi başvuruda bulundu.

Teknogirişim Sermayesi Desteği Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

 • * Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 •  Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,
  aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
 •  Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
  TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 •  Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Sermaye ve Proje Desteği Aktarım Şekli

Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 150.000 TL’dir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin belirlenmesi beklenmektedir.
Programın 2. aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için panel değerlendirmesinde belirlenen destek kapsamına alınan tutar kadar geri ödemesiz teknogirişim sermayesi desteği sağlanacaktır. Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak ve varsa kalan ödeme proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır. Proje sonu işlemleri; Kuruluşa aktarılan proje desteği ve Kuruluş tarafından sunulan tüm dönem raporlarının değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Mahsuplaşma sonucunda firmadan geri ödeme istenebilir.

BİGG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.

a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır. Bu aşamada girişimcilere  mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütür.  Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

20 Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülecek 1. Aşama sürecinde tüm Türkiye’den ve teknoloji alanı gözetmeksizin her teknoloji alanından gelecek iş fikri başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve 2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları belirlenecektir. Teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve Programın Uygulama Esasları’nda yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının 1. Aşama sürecine dahil olmak üzere aşağıda yer alan Uygulayıcı Kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir.

İş Fikri Başvurularının Yapılacağı Uygulayıcı Kuruluşlar:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Ü.)
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ)
Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.)
Atılım Üniversitesi
BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.)
Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.)
Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.)
Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Gazi Ü.)
Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (Sabancı Ü. ve Okan Ü.)
İstanbul Teknokent A.Ş. (İstanbul Ü.)
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE)
Koç Üniversitesi
KOÜ Teknopark A.Ş. (Kocaeli Ü.)
Marmara Teknokent A.Ş.
ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.
Özyeğin Üniversitesi
Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.)
Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Arge Dan. Enerji Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. (Süleyman Demirel Ü.)
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yaşar Üniversitesi
Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. (Yıldız Teknik Ü.)

b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak iş rehberi desteği sağlayabilir.

c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Girişimcinin, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.

BİGG başvuru evrakları

 • Lisans öğrencileri için, ilgili üniversitenin yetkili birimlerinin TÜBİTAK’a hitaben düzenledikleri bir yazıyla, ön başvuru tarih aralığında 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge (Belge formatı bu adreste yer almaktadır),
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası,
 •  Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,
 • Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname. Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.

Yukarıdaki anlatım Tubitak sitesinden alıntılanarak yapılmıştır. daha fazla bilgi için bu adrese giderek bilgi alabilirsiniz.

Bir önceki içeriğimiz olanKorku evi açmak | Evden kaçış oyunu evi açmak başlıklı güncel makalemizde evden kaçış oyunu açmak, korku evi açmak ve korku evi bayiliği hakkında genel bilgiler verilmektedir.

YAZIMIZA OYN VERİN
Teşekkürler

“BİGG – Genç Girişimcilere 200 Binlik Hibe desteği Yarın başlıyor” üzerine 1 yorum

 1. İbrahim says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sponsorlu Bağlantılar